Korsager Skole - undervisning

Velkommen til Korsagers Skoles nye hjemmeside, som nu har været i gang en måneds tid. Der er nyt fra ledelsen. Se den på forældre-INTRA og her på siden under "profil" og dernæst "nyt fra ledelsen". Her kan du blandt andet læse om den fremtidige fritidsorganisation, ledelsesteamets sammensætning og ikke mindst et stort indsatsområde - også for næste skoleår - nemlig den målstyrede undervisning, hvor lærerne i dette skoleår bliver klogere på at sætte mål for undervisningen. Dette fortsætter også i næste skoleår, hvor der blandt lærerne i det kommende skoleår bliver uddannet tre vejledere, som skal understøtte processen.

Nyt fra Korsager

På Korsagers Skoles PLC kan man først og fremmest få vejledning i – og ikke mindst låne – bøger. Herunder søge materialer til undervisning, Samtidig tilbyder vi vejledning i forbindelse med projektarbejde, temauger som medborgerskab, vejledning i brug af medieudstyr og hjælp til elevernes arbejde - også på PC'erne.
PLC råder over 4 PC'er med adgang til internet og printer. Der er også mulighed for at låne digitale kameraer.

Vi arbejder på at vi har et      

PLC er en del af det serviceapparat, som står til rådighed for elever og lærere i den daglige undervisning. Alt dette gør det muligt for eleverne at give deres opgaver en pæn, læsevenlig og spændende udformning.

PLC informerer desuden om nye undervisningsmaterialer og undervisningstilbud og hjælper med idéer til ekskursioner og museumsbesøg.
På PLC kan man hjælpe med forslag til undervisningsforløb i skolens forskellige fag. Skal en klasse have en samling bøger til et bestemt fag eller et sæt bøger til frilæsning, kan skolebibliotekaren sammensætte et passende sæt til klassetrinnet.

PLC er naturligvis også stedet, hvor eleverne kan låne de bedste børne- og ungdomsbøger til læsning i fritiden. Normalt har alle klasser en halv eller en hel ugentlig udlånstime sammen med deres lærer, men enkelte elever og mindre grupper er altid velkomne til at benytte biblioteket i alle dets åbningstimer.

Vi arbejder på at alle klasser tilbydes hvert år et eller andet særligt arrangement på PLC - det kan være oplæsning eller småkurser f. eks. i brug af kameraer, lydoptagere, i videoredigering eller lydredigering.

I den forbindelse er vi i gang med etablering af et medielokale.

På PLC er der skiftende udstillinger til inspiration for lærere og elever. Det kan være udstillinger af materialer til et bestemt tema, elevprodukter fra et temaarbejde eller  billedkunsttimerne, eller det kan være udstillinger om aktuelle emner. Lige nu er der forårstema og det hele blomstrer frem.


PLC's åbningstimer kan skifte fra måned til måned men vil normalt ligge mellem kl. 8 og kl. 13. Derudover er der åbent i alle frikvarterer (bortset fra spisefrikvarteret), hvor eleverne kan læse, arbejde på PC'erne, spille spil (ikke på PC'erne) eller hygge sig med andre aktiviteter.

 

 

 

KKFO - Nyt fra Frithuset

I denne rubrik kan du fremover læse om skolens fritidsdel - KKFO´en. Også her vil det blive i ord og - skiftende - billeder. Det er et område, der ligesom undervisningsdelen er i fuld udvikling. Læs mere om den og hverdagen i KKFO´en her